לוגו רובינפלד

תקנון אתר רובינפלד

 1. תקנון זה מהווה הסכם בין גולש האתר ו/או רוכש הטובין והמוצרים באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר קמח רובינפלד. (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע באתר אשר מופעל על ידי חברת סופר קמח רובינפלד בע"מ ("החברה" או "מפעילת האתר").
 2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. השימוש באתר כפוף להוראות תקנון זה ו/או הדין הישראלי, ככל שיש סתירה בין הוראות החוק ו/או הוראות התקנון, יגברו הוראות החוק לעניין זה. התקנון ניתן לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתה של מפעילת האתר.
 4. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר ו/או החברה אשר מקפידים ופועלים בהתאם להוראות הדין וחוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים למדנית ישראל, מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע רכישה באתר ללא הרשמה הנך רשאי להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 5. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני info@rubinfeld.co.il בטלפון 02-5805552
 6. מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. יובהר כי עצם ביצוע ההזמנה באתר אינה מהווה רכישה ו/או הזמנה מאושרת – רק לאחר ביצוע הזמנה תעבור ההזמנה לאישור אצל מפעילת האתר, ולאחר אישורה תועבר ההזמנה למשלוח וטיפול במפעל הייצור.
 7. השלמת הזמנה תבוצע במועד התקיימות כל התנאים המצטברים הבאים (א) אישור חברת האשראי; (ב) קבלת אישור המפעל לגבי המצאות המוצר במלאי וקביעת מועדי אספקה.
 8. אספקת מוצרים לבית הלקוח יבוצע באמצעות שירות משלוחים בהתאם לתנאי חברת המשלוחים כפוף לאזורי החלוקה, ולוחות הזמנים של חברת המשלוחים. אזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או שאליהם קיים קושי להגעה מסיבות לוגיסטיות ו/או עקב סגר או בעיות תפעוליות יתואמו בנפרד מול הלקוח.
 9. מדיניות משלוחים:
  עלות משלוח: 10 ש"ח, בהזמנה מעל 190 ש"ח המשלוח חינם.
  זמן אספקה 3-5 ימי עסקים.
  בבניין ללא מעלית, המשלוח עד קומה 2 בלבד.
  נא להיות זמינים בנייד שהיזנתם בטופס ההזמנה על מנת לתאם את קבלת המשלוח.
  זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים באתר יהיו בהתאם ללוח הזמנים של חברת המשלוחים, אנו עושים כל מאמץ לספק את המוצרים בפרק זמן הקצר ביותר שלא יעלה על 5 ימים, אולם יתכנו נסיבות שאינן בשליטתנו אשר משפיעות על קבלת המוצרים ו/או העברתם ללקוח הסופי, לרבות נסיבות שקשורות בחברת המשלוחים.
 10. ניתן לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממשרדי החברה או ממפעל החברה, בתאום מראש. לשם כך יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של מפעילת האתר.
 11. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 12. להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
  • עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצר או ביצוע ההזמנה המאוחר מבניהם, ובלבד שהמוצר לא נפתח ולא נעשה בו שינוי.
  • אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ובלבד שלא נעשה במוצר כל שימוש ו/או לא נפתח.
 13. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 14. במקרה של ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה, רוכש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו, על חשבונו. לקוח שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
 15. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב/טלפון/דוא"ל למפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות.
 16. אחריות האתר וחברת סופר קמח רובינפלד, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת לסכום הקניה שביצע הלקוח. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
 17. אנו עושים מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. אנו עושים מאמצים רבים ששירות המכירות יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ואולם החברה לא תהיה אחראית לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט. אנו לא נשא באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
 18. מפעילת האתר וחברת סופר קמח רובינפלד ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר עד גובה סכום הרכישה בלבד, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 19. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 20. מידע לגבי הגולש, יכלול בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לחברה במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 21. ללקוח ידוע והוא מסכים בזאת כי המידע לגביו יישמר במאגרי המידע של החברה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיים, החברה תרשום מאגר מידע ככל שיידרש ממנה על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות וההוראות הרגולטוריות הרלוונטיות.
 22. הלקוח מסכים ומאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת טובין ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות.
 23. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של החברה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת info@rubinfeld.co.il ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 24. הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של החברה, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
 25. הלקוח מאשר בזאת לחברה להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים אשר צריכים לקבל את המידע לצורך ביצוע הספקת הטובין, חברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים.
 26. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו או פתח תקווה בלבד.

חם מהתנור של מאיה בן דהן

אומנות החלה
חלות עושים באהבה

25% הנחה

תכנית דיגיטלית מצולמת בוידאו שתראה לך איך להכין חלות אסתטיות אווריריות וטעימות שנראות כמו יצירת אומנות

קוד קופון: רובינפלד25

ברוכים הבאים מאתר פרוג

לקוחות יקרים, על מנת לנצל אות הקופון הייחודי לחברי אתר פרוג, יש להקליד את הקופון בדיוק בצורה הבאה:

פרוג50

הקופון מקנה את ההטבות הבאות:

הקרטון השני בהנחה של 50%, על כל הקמחים למעט קמח לבן.

הקרטון השני בהנחה של 20% – בקמח לבן.

הקופון אינו פעיל בשילוב עם קופונים אחרים.